Oferta dla osób indywidualnych
ROZWODY

W ciężkich chwilach mocne wsparcie. Rozwód to nie tylko zakończenie pewnego etapu wspólnego życia. Rozwód to przede wszystkim początek nowej drogi. Staramy się aby nasz Klient postępowanie rozwodowe przeszedł będąc pewnym słusznego wyboru. Pozwy rozwodowe, ustalanie winy w rozpadzie małżeństwa, prawa do opieki nad dzieckiem,

wysokość alimentów, podział majątku.

PODZIAŁ MAJĄTKU

W ramach praktyki kancelarii prowadzimy sprawy związane z podziałem majątku wynikającym z: nabycia spadku, majątku byłych małżonków. W sprawach sądowych wykazujemy nakłady na majątek oraz wydatki z nim związane.

SPRAWY SPADKOWE

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku, unieważnienia testamentów, unieważnienia wydziedziczenia, uznanie za niegodnego dziedziczenia, sprawy o zachowek. Bogate doświadczenie kancelarii w prowadzeniu spraw spadkowych dotyczy zarówno spraw w których istnieją trudności z ustaleniem spadkobierców jak i spraw w których kwestionowane są testamenty. Posiadamy szczególne doświadczenie w sprawach związanych z dziedziczeniem gospodarstw rolnych, wyceną majątku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego jak i uzyskaniem odpowiednich spłat.

NIERUCHOMOŚCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis nisi tincidunt, molestie nunc vulputate, posuere mauris. Donec gravida augue eget risus varius lacinia. Vestibulum gravida dictum est eu aliquam. Nulla suscipit, quam ac interdum ullamcorper, justo quam auctor libero, a porttitor ante urna eu

ODSZKODOWANIA

Skutecznie dochodzimy odszkodowań oraz zadośćuczynień z tytułu: wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, odpowiedzialności cywilnej,

śmierci osoby najbliższej. Współpracujemy z zespołem lekarzy specjalistów, którzy ocenią rokowania co do zdrowia Klienta, jak i przyjrzą się dokumentacji medycznej.

RESTRUKTURYZACJA DŁUGÓW

W kancelarii uważamy, że najgorszym rozwiązaniem trudnych długów wobec banków, SKOKów i innych instytucji pożyczkowych jest brak rozmowy i poszukiwania rozwiązania problemu zadłużenia. Dlatego też w imieniu Klienta prowadzimy negocjacje z wierzycielem starając się doprowadzić do umorzenia części długu jak i uzyskania bardziej korzystnych warunków spłaty. Rozliczamy się za efekt – nie za obietnice.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Naruszenie dóbr osobistych w internecie, naruszenie dóbr osobistych w mediach, pomówienia, naruszenie dobrego imienia organizacji.

WŁADZA RODZICIELSKA/KONTAKTY Z DZIEĆMI/ALIMENTY

Ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów, egzekucja kontaktów, zasądzenie alimentów oraz ich podwyższenie.

ZUS

Odwołania od decyzji ZUS, występowanie w sprawach o przyznanie prawa do renty, występowanie w sprawach o przyznanie prawa do emerytury w tym w szczególności z tytułu pracy w warunkach szkodliwych.