Kontakt

Dolna Wilda 16a/2, 61-552 Poznań

61 639 44 36
kancelaria@stlegal.pl

Sikorskiego 4/2, 63-800 Gostyń

61 639 44 36
kancelaria@stlegal.pl

Doświadczenie

Doświadczenie mówi nam, że sukces w prowadzeniu sprawy sądowej to nie tylko dobra znajomość prawa.

Bycie skutecznym to przygotowanie odpowiedniej strategii ale i umiejętność podejmowania szybkich decyzji podczas rozprawy.

Pismo procesowe to nie tylko prezentacja faktów i opinii co do prawa.
Wyślij